مطالب مرتبط:

تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2016 رکورد زد

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده که در سال 2016 حدود 11500 غیرنظامی در این کشور کشته و زخمی شدند و بیش از 3500 ت...

مطالب اخیر