مطالب مرتبط:

جنرال سکاپاروتی: نفوذ روسیه میان طالبان افزایش یافته‌است

جنرال امریکایی کورتیس سکاپاروتی قوماندان ناتو در اروپا به مجلس سنای امریکا دیروز گفت که او در این اواخر شاهد اف...

مطالب اخیر