مطالب مرتبط:

افغانستان گزینه بعدی داعش بعد از عراق و سوریه

با توجه به صحبت های نماینده خاص روسیه در حمایت از گروه های افراطی افغانستان، این کشور از این موضوع به عنوان ابز...

مطالب اخیر