مطالب مرتبط:

ژنرال آمریکایی روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرد

یک ژنرال ارشد آمریکایی در اروپا روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته است با توجه با گستره کنترل طالبان ...

مطالب اخیر