مطالب مرتبط:

تصمیم دیر اما درست والی بلخ

عطامحمد نور؛ والی بلخ می گوید که او با هم پیمانان و هم سنگران خود درباره نامزدی اش در انتخابات ...

مطالب اخیر