مطالب مرتبط:

ایتلاف ضد داعش برخی نیروها را در عقب این گروه در سوریه دیسانت کرد

ایتلاف به رهبری امریکا بر ضد داعش در سوریه برای نخستین بار تعدادی از نیروها را در عقب جبهه شورشیان گروه موسوم ب...

مطالب اخیر