مطالب مرتبط:

“چالش های درونی و بیرونی سبب شده تا معارف از رشد واقعی خود باز بماند”

کابل(پژواک، ٣ حمل٩٦): معاون دوم رییس جمهور، افراطیت و جریان های مخالف حضور زنان را از چالش های بزرگ در برابر مع...

مطالب اخیر