مطالب مرتبط:

کمبود امکانات آموزشی افغانستان 'کودکان را به مخاطره می‌اندازد'

یک نهاد بین‌المللی مدافع حقوق کودکان در گزارشی نوشته که در سال جاری آموزشی در افغانستان بیش از ۴۱۵ هزار کودک از...

مطالب اخیر