مطالب مرتبط:

چه تجهیزات نظامی بعد از سقوط ولسوالی سنگین به دست طالبان افتاده است

طالبان بعد سقوط دادن ولسوالی سنگین ولایت هلمند طی اطلاعیه ای غنایمی را که بدست آوردند رسانه ای کردند.

مطالب اخیر