مطالب مرتبط:

زنگ اول مکتب در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به صدا در آورده شد

زنگ اول مکتب در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به صدا در آورده شد. مقام‎های افغان امروز در این مراسم گفتند برای رشد معارف بای...

مطالب اخیر