مطالب مرتبط:

طالبان 9 سرباز را در قندوز به آتش کشیدند

9 سرباز محلی در قندوز به آتش کشیده شدند. طالبان، در کوچه قزاق ولسوالی علی آباد قندوز، 9 سرباز پولیس محلی را کشت...

مطالب اخیر