مطالب مرتبط:

نهادهای ناظر بر انتخابات خواستار تسریع اصلاحات نظام انتخاباتی شدند

نهادهاي ناظر بر روند انتخابات، با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبران حکومت وحدت ملی ، خواستار تسريع آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شدند

مطالب اخیر