مطالب مرتبط:

زنگ آغاز سال تعلیمی ۹۶ توسط معاون رییس جمهور نواخته شد

مراسم نواختن زنگ مکتب سال تعلیمی ۱۳۹۶ با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مسوولین وزارت معارف و سایر مقاما...

مطالب اخیر