مطالب مرتبط:

طالبان فراه به کِشت وسیع مواد مخدر دست زدند

طالبان برای دستیابی به منابع قوی مالی در فراه، اقدام به کِشت وسیعی از مواد مخدر کرده و مردم برخی از مردم مناطق ...

مطالب اخیر