مطالب مرتبط:

شماری از زخمی های 400 بستر در عربستان (عکس)

زخمی های شفاخانه 400 بستر به عربستان فرستاده شدند. حکومت، شماری از زخمی های شفاخانه 400 بستر را برای تداوی به ع...

مطالب اخیر