مطالب مرتبط:

غنی خواهان اتصال پوهنتون‎های افغانستان با فایبر نوری شد

مطالب اخیر