مطالب مرتبط:

از بهشت هلمند تا جهنمِ پل سوخته

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، مردم افغانستان تا قبل از سال 2001 کمتر جوان معتاد به مواد مخدر را مشاهد...

مطالب اخیر