مطالب مرتبط:

پاسگاهی در قندوز به دست طالبان افتاد/طالبان اجساد ۹ پولیس را به آتش کشیدند

بعد از اینکه یک پولیس محلی خیانت می کند، طالبان نیمه های شب وارد پاسگاهی در قندور می شوند و ۹ پولیس را می کشند ...

مطالب اخیر