مطالب مرتبط:

حذف محصولات پاکستانی از منوی غذا سربازان ارتش

محصولات پاکستانی از لیست غذای سربازان ارتش حذف شد. وزارت دفاع، محصولات پاکستانی از جمله برنج، کینو وکلیه را از ...

مطالب اخیر