مطالب مرتبط:

اعطای تابعیت افغانستان به یک آمریکایی (عکس)

یکی از شهروندان آمریکایی الاصل دارای تابعیت افغانستان شد. به گزارش ریاست جمهوری، اشرف غنی روز گذشته، تذکره افغا...

مطالب اخیر