مطالب مرتبط:

اظهار نگرانی از فعالیت های داعش محور گفتگوهای وزرای خارجه افغانستان و امریکا

در دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه امریکا ضمن اظهار نگرانی از حضور و فعالیت های داعش در افغانستان، عنوان...

مطالب اخیر