مطالب مرتبط:

ما شاهد تغییر نسل کار هستیم

رییس جمهور در نشستی با مسوولان تعلیمات تخنیکی و مسلکی تاکید کرده است که افغانستان شاهد تغییر نسلی کار است و برا...

مطالب اخیر