مطالب مرتبط:

تبعیض و تجاوز دو مشکل عمده زنان پولیس است

تنها ۳ هزار زن در پولیس افغانستان حضور دارند، تبعیض و تجاوز دو مشکل عمده پیش روی زنان پولیس افغانستان است. سایت...

مطالب اخیر