مطالب مرتبط:

پای داعش به افغانستان کشیده می شود

با تاسف کشورهای درگیر جنگ و کشورهای جهان سومی، سیاست خارجی شان بیشتر معلول جوگیری سیاست خارجی قدرت های بزرگ است...

مطالب اخیر