مطالب مرتبط:

10 واقعه در قالب 10 شایعه

1 در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، اجیران و اشغالگران معتادین را با خود برده اند نیروهای اشغالگران بهمراه اجیران ...

مطالب اخیر