مطالب مرتبط:

سال گذشته خونین ترین سال از نظام جدید بود

آگاهان، نخبگان سیاسی و مردم افغانستان، سال 95 را سالی سراسر مشکل و بی امنی برای افغانستان ارزیابی کردند. ()، غل...

مطالب اخیر