مطالب مرتبط:

بهانه تراشی پاکستان، علت ناامنی افغانستان

از دیرزمان تا به امروز ملت ما به همین دلیل بهانه تراشی های ناجوانمردانه نظامیان پاکستان قربانی می دهند. به گزار...

مطالب اخیر