مطالب مرتبط:

غنی: تمرکز حکومت امسال روی تعلیم، تربیه و تامین امنیت خواهد بود

رئیس جمهور افغانستان می‎گوید که تمرکز حکومت در سال جدید شمسی بیشتر روی تعلیم و تربیه و تامین امنیت خواهد بود. م...

مطالب اخیر