مطالب مرتبط:

اشرف غنی به ماری کارلوین تابعیت افغانستان را عطا کرد

رئیس جمهور افغانستان به ماری کارلوین تبعه اصلی امریکا امروز تابعیت افغانستان را عطا کرد. در فرمان محمد اشرف غنی...

مطالب اخیر