مطالب مرتبط:

مقامات افغان: ایران جهت جلوگیری از اعمار بندهای برق، طالبان را حمایت می‎کند

حکومت افغانستان برای توسعه زراعت در کشور، در نظر دارد تا پروژه بزرگ اعمار بند آب را در ولایت نمیروز راه اندازی ...

مطالب اخیر