مطالب مرتبط:

ضمیر: در ۱۳۹۶ کار اعمار ۲۵۰ شبکه آب رسانی آغاز می‌شود

در کنار تجلیل از جشن دهقان از سوی وزارت زراعت و مالداری، میله عنعنوی دو روزه دهقان نیز آغاز شد. اسدالله ضمیر وز...

مطالب اخیر