مطالب مرتبط:

اکلیل حکیمی: مبلغ ۳،۴ میلیارد افغانی قرض وزارت داخله ادا می‌شود

وزارت مالیه افغانستان می‎گوید، قوماندانی نیروهای مشترک انتقال برای افغانستان یا (CSTC-A) با حکومت توافق کرده تا...

مطالب اخیر