مطالب مرتبط:

قوقندی: تلاش می‎شود تا اتکای تجارتی به پاکستان بیشتر ازین کم شود

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‎گوید تلاش می‎شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد....

مطالب اخیر