مطالب مرتبط:

والی غور: مخالفین مسلح دست از محاکم صحرایی بردارند

مسئولان دولتی در غور سال ۱۳۹۵ را یکی از سال‎های پر چالش و خشونت در غور عنوان کردند. مسئولان تأکید کردند که مخال...

مطالب اخیر