مطالب مرتبط:

تجارت افغانستان و ایران تا 2 میلیارد دلار افزایش یافته است

«خانجان الکوزی» معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان گفت: ایران برای تجار افغانستانی در 2 بخش تجارت...

مطالب اخیر