مطالب مرتبط:

سه نفر در انفجاری در مرکز قندوز زخمی شدند

پیام آفتاب: این سه تن زمانی زخم برداشتند که پس از چاشت امروز چهارشنبه ماین جاسازی شده کنار جاده در ساحه سر حوض ...

مطالب اخیر