مطالب مرتبط:

مصائب و مشکلات کشاورزان غزنی

شماری از کشاورزان غزنی از بی‌توجهی دولت برای بازسازی برخی از بندهای آبگردان در این ولایت شکایت دارند.

مطالب اخیر