مطالب مرتبط:

کابل از انکشاف غیر متوازن در کشاوزی رنج می برد

جشن عنعنوی دهقان در بادام باغ کابل برگزار گردید. ()، حامد اکرم، والی کابل ضمن تبریک این روز به همه دهقانان کشور...

مطالب اخیر