مطالب مرتبط:

افغانستان خواهان اعزام نیروهای بیشتر امریکایی به اینکشور است

وزیر خارجۀ افغانستان گفته است که افغانستان از ایالات متحده امریکا می‌خواهد که برای کمک به مبارزه علیه طالبان و ...

مطالب اخیر