مطالب مرتبط:

دستور اشرف غنی به وزارت دفاع برای همکاری با وزارت معارف

پیام آفتاب: رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی دستور داد که وزارت معارف را در بخش فرستادن کتاب‌های درسی به شانزده...

مطالب اخیر