مطالب مرتبط:

جنگ آمریکا و انگلیس در هلمند بر سر اورانیووم

جنگ هلمند بیشتر از هر ولایت دیگر، از غیر نظامیان قربانی می گیرد، هلمند در سال دیگر، بخش هایی از کشور سال ها است...

مطالب اخیر