مطالب مرتبط:

دانش: شورای امنیت ملل متحد ما را در مبارزه با تروریزم حمایت کند

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان حین تجلیل از مراسم نوروز در بلخ از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا افغانس...

مطالب اخیر