مطالب مرتبط:

جشن نوروز زیر سایه تهدیدات امنیتی و فضای بارانی در کابل تجلیل شد

باشنده‎های کابل اولین روز بهار را با بر افراشتن جهنده زیارت سخی آغاز کردند. این روز سال نو هجری شمسی با یک روز ...

مطالب اخیر