مطالب مرتبط:

نشست مشترک خبری سخنگوی ریاست جمهوری با سخنگویان وزارت های امور داخله و دفاع ملی

سخنگویان وزارت های امور داخله و دفاع ملی در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ریاست جمهوری پیرامون چگونگی تامین امنی...

مطالب اخیر