مطالب مرتبط:

برای تامین امنیت جشن نوروز، تدابیر شدید امنیتی گرفته شده‌است

امروز اول حمل مصادف است با نوروز و آغاز سال ۱۳۹۶ هجری شمسی. تدابیر شدید برای برقراری امنیت شهروندان افغانستان د...

مطالب اخیر