مطالب مرتبط:

مرحمی بر درد اقتصاد افغانستان

استاد دانشگاه بغلان نوشت: برای توسعه اقتصادی کشور باید مدارس اقتصادی ایجاد، برنامه درسی دانشکده‌های اقتصاد تنظی...

مطالب اخیر