مطالب مرتبط:

امریکا چهار طیارۀ جنگی دیگر را به افغانستان تسلیم داد

کابل (پژواک، اول حمل٩٦):  امریکا در راستای تقویت نیروی هوایی کشور، چهار طیارۀ جنگی از نوع (سوپر ټوکانو) را به ا...

مطالب اخیر