مطالب مرتبط:

والی بلخ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود

آقای نور در مراسم نوروزی بلخ، از رییس جمهورغنی برای انتخاب دوباره وی به عنوان والی بلخ تشکر نمود اما گفت که کار...

مطالب اخیر