مطالب مرتبط:

مراسم جهنده بالای سخی، با تدابیر شدید امنیتی در کابل بر گزار شد

شهروندان کابل همه ساله به پیشواز از سال جدید خورشیدی با برنامه های مختلف از جمله بر افراشتن علم منسوب به حضرت ع...

مطالب اخیر