مطالب مرتبط:

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی تا ۹۰ روز دیگر آغاز می شود

ریاست جمهوری کشور به نهادهای ذیربط دستور داده تا روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را تا ۹۰ روز آینده آغاز کنند.

مطالب اخیر